เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ทางโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้มีปรับเปลี่ยนการบริการผู้ป่วยในรูปแบบลงทะเบียน ด้วยบัตรประชาชน หากท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจสิ่งใดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

 
กรุณาสอดบัตรประชาชน     
     
 
เชื่อมโยงเครือข่าย สปสช.
     
 
 

Supported @ HosXP DB